Hyperthyreoïdie kat

Wat is hyperthyreoidie?

Bij ongeveer 1 op de 10 katten op oudere leeftijd constateren wij een te snel werkende schildklier. Hierbij gaat het in 98% van de gevallen om een goedaardige zwelling van de schildklier, waardoor deze te veel schildklierhormoon afgeeft. Dit zorgt ervoor dat het lichaam harder gaat werken dan de bedoeling is. De diagnose is eenvoudig te stellen door de concentratie van schildklierhormoon in het bloed te meten. Tevens heeft 20% van de katten een te hoge bloeddruk, wat op zijn beurt weer kan leiden tot blindheid, hersenbloedingen, hartfalen en nierschade.

Klachten die wij vaak zien bij katten met deze aandoening zijn:

  • Vermageren ondanks goede eetlust
  • Braken
  • Meer drinken en plassen
  • Onrustig of hyperactief zijn
  • Hijgen bij stress

Figuur 1 ligging 2 schildklieren. Bron: MCD schildklierproblemen bij de kat

Hoe behandelen we een te snel werkend schildklier? Na de diagnose starten we je kat op medicatie om de aanmaak van schildklierhormoon te remmen. Na het opstarten van de medicatie zien we vaak dat katten weer wat aankomen, gedrag meer passend bij de leeftijd vertonen en vaak iets minder eetlust hebben. Na 4 - 6 weken controleren we de schildklierwaardes in het bloed, afhankelijk hiervan kunnen we de dosering aanpassen. We controleren dan ook gelijk het gewicht en voeren een klinisch onderzoek uit van de kat.

Wanneer de bloedwaardes weer binnen de normale waardes vallen, kunnen wij eventueel kijken naar alternatieve behandelopties. Behandeling met radioactief jood is de enige curatieve behandeling, hierbij worden namelijk de te snel werkende schildkliercellen vernietigd terwijl de goedwerkende cellen blijven leven. Hiervoor moet je kat echter een aantal dagen in een speciale kliniek blijven tot hij/zij niet meer radioactief is. Bij kleine kinderen en zwangere vrouwen moet de kat langer opgenomen blijven.

De behandeling zelf is veilig en je kat wordt hier niet ziek van. Andere behandelopties zijn chirurgisch verwijderen van de schildklier, of overstappen op een jodiumvrij dieet. Deze twee worden nauwelijks toegepast. Het volledig chirurgisch verwijderen is erg lastig, al helemaal gezien meestal beide schildklieren moeten worden verwijderd. Het aangepaste dieet is lastig uit te voeren omdat dit zeer strikt gegeven moet worden, je kat mag helemaal niets anders meer krijgen.

Veruit de meeste eigenaren kiezen ervoor om de medicatie te blijven geven. Dit moet levenslang gegeven worden met regelmatige controles. De eerste controle vindt 4-6 weken na het starten van de medicatie plaats. Hierbij wordt je kat nagekeken, gewogen en wordt er bloed afgenomen voor het meten van de schildklierwaarde. Wanneer de schildklierwaardes stabiel zijn kan dit verlengd worden naar elk halfjaar. Tevens is het verstandig je kat elke maand te wegen. Als het niet lukt om dit thuis te doen, bent u welkom om hiervoor kosteloos langs te komen op de kliniek.

Schildklier-, nier- en bloeddrukproblemen

Katten met een schildklierprobleem ontwikkelen ook regelmatig chronische nierproblemen. Om deze reden controleren wij regelmatig ook de nierwaardes in het bloed bij het controleren van de schildklier. Zo kunnen wij zo snel mogelijk ingrijpen wanneer nodig. Daarnaast hebben oudere katten regelmatig last van een te hoge bloeddruk. Soms is dit ten gevolge van een schildklier- of nierprobleem, soms is dit een losstaand probleem. Om deze reden is het aan te raden om de bloeddruk van je kat te blijven controleren zodra de schildklierwaardes weer normaal zijn.

Geriatrische check

Om er op tijd bij te zijn raden we aan om bij alle katten boven de 10 jaar 2 keer per jaar een gezondheidscontrole door de dierenarts te laten uitvoeren. Tevens is het verstandig een geriatrische screenings-check te doen bestaande uit urineonderzoek en bloeddrukmeting. Beide onderzoeken zijn voor je kat niet vervelend en zonder stress uit te voeren en levert voor ons een hoop informatie op. Indien er op basis hiervan verdenkingen zijn op een te snel werkende schildklier kunnen we ervoor kiezen een bloedonderzoek uit te voeren.