Chronisch nierfalen kat

Wat is nierfalen?

De nieren zijn het filteringssysteem van het lichaam en hebben als taak de samenstelling van het bloed constant te houden, ze verwijderen de afvalstoffen uit het bloed en recyclen de belangrijke stoffen die het lichaam nodig heeft. Elke nier bevat ongeveer 1 miljoen nier-eenheden (nefronen) die dit proces uitvoeren. Hierbij wordt zoveel mogelijk vocht en belangrijke stoffen terug geresorbeerd in het bloed waardoor er uiteindelijk een geconcentreerde en met afvalstoffen gevulde vloeistof over blijft; de urine.

Als dit niet goed gebeurt zal een kat veel plassen en daardoor ook veel drinken, dit kan dus een belangrijke aanwijzing zijn dat je kat problemen heeft met zijn of haar nieren! Andere symptomen die je kat kan laten zien zijn te relateren aan de achtergebleven verhoogde afvalstoffen in het bloed die maken dat hij/zij zich misselijk voelt en waardoor er ook zweren in de bek en het maagdarmkanaal kunnen ontstaan. Hierdoor eet een kat minder, verzorgt zichzelf slechter, ontstaat er uitdroging en valt hij/zij af.

Samengevat zijn de symptomen die je kan zien bij een kat met nierfalen:

  • Afvallen
  • Slechte eetlust
  • Overgeven
  • Sloomheid / afzonderen
  • Meer plassen / vaker naar de bak / in huis plassen
  • Meer drinken
  • Plukkerige en doffe vacht
  • Stinkende bek

De diagnose chronisch nierfalen

Chronisch nierfalen komt veel voor bij oudere katten, bij 30% van de katten boven de 10 jaar zien we het. Bij chronisch nierfalen is een deel van de nieren onherstelbaar beschadigd geraakt. Afhankelijk van de hoeveelheid die verloren is gegaan leidt dit wel dan niet tot klachten. Pas bij 75% nierfunctieverlies laten katten symptomen zien. Omdat het verlies van de nierfunctie meestal geleidelijk is gegaan heeft je kat de mogelijkheid zich aan te passen. Hierdoor is het als eigenaar vaak lastig symptomen op te merken, tot ze op een punt komen dat ze duidelijk ziek worden.

Met een bloedonderzoek kunnen we meten hoe goed de nieren de afvalstoffen kunnen filteren. Aan de hand van de ernst van deze waarden kan je kat worden ingedeeld in een bepaald stadium wat meer informatie geeft over hoe te behandelen en de prognose. Ook geeft urineonderzoek veel informatie over de nierfunctie. Met name de mate van concentratie is waardevol in het stellen van de diagnose; verhoogde nierwaarden in combinatie met slecht geconcentreerde urine duidt vrijwel altijd op een nierprobleem.

Meestal is de oorzaak van chronisch nierfalen niet meer te achterhalen, er zijn vele verschillende oorzaken die de nieren kunnen beschadigen. Wel is het belangrijk om behandelbare oorzaken (zoals een nierbekkenontsteking of niersteen) uit te sluiten alvorens de diagnose chronisch nierfalen te stellen. Dit doen we met urineonderzoek inclusief bacteriologische kweek en echografie van de nieren.

Een kat met chronisch nierfalen heeft tevens vaak last van een hoge bloeddruk, dit kan zowel het gevolg zijn van het nierprobleem maar kan anderzijds ook voor een verslechtering van het nierprobleem zorgen. Bloeddrukmeting is dus ook iets wat we standaard aanraden bij een kat met chronisch nierfalen.

Hoe behandelen we chronisch nierfalen?

Helaas is er geen genezing voor chronisch nierfalen. Het doel van behandeling is dan ook om de progressie van nierfalen zoveel mogelijk te vertragen. Dit doen we met een nierdieet, hierin zit met name minder eiwit en fosfaat. Het is van groot belang de vochtbalans goed op pijl te houden omdat de nieren dit niet meer goed zelf kunnen en omdat een verminderde doorbloeding van de nieren op zijn beurt weer verdere schade kan aanrichten. Altijd toegang tot vers water is een vereiste, maar soms is er een infuus nodig voor een aantal dagen om de nieren verder te ondersteunen. Ook kunnen we bepaalde medicijnen voorschrijven tegen eiwitverlies en te hoge bloeddruk.

Wat zijn de vooruitzichten?

Indien er een nierprobleem is vastgesteld is het belangrijk om dit te blijven monitoren, zodat er op tijd kan worden ingegrepen en de progressie van nierfalen zoveel mogelijk kan worden vertraagd. Dit doen we met urine- en bloedonderzoek elke 3-6 maanden.

Het verschilt het per kat hoe de progressie verloopt. De meeste katten kunnen met de juiste zorg een mooie leeftijd bereiken.

Geriatrische check

Om er op tijd bij te zijn, en dus nog vóór het ontwikkelen van symptomen, raden we aan om bij alle katten boven de 10 jaar 2 keer per jaar een gezondheidscontrole door de dierenarts te laten uitvoeren. Tevens is het verstandig een geriatrische screenings-check te doen bestaande uit urineonderzoek en bloeddrukmeting. Beide onderzoeken zijn voor je kat niet vervelend en zonder stress uit te voeren en levert voor ons een hoop informatie op. Indien hier afwijkingen uit komen wordt er verder onderzoek ingezet zoals bloedonderzoek.